Vermogensrendementsheffing

Belasting | Vermogen | Tips

Nieuws de vermogensrendementsheffing

U vindt hier actuele informatie en tips over de vermogensrendementsheffing. Deze zeer onrechtvaardige belasting blijft de gemoederen bezig houden.

Onderzoek alternatieven voor vermogensrendementsheffing

oktober 2014 - Staatssecretaris Wiebes van het departement Financien voert een onderzoek uit naar alternatieven voor de huidige vermogensrendementsheffing. Wiebes: "Daartoe kan het werkelijk genoten rendement op vermogen in de heffing als uitgangspunt worden genomen, maar ook binnen de forfaitaire benadering wordt gezocht naar vormen die beter aansluiten bij het rechtvaardigheidsgevoel." Dit kennelijk vanuit de beweegreden dat veel Nederlanders deze belasting nu onrechtvaardig vinden. En met het besef dat de huidige forfaitaire benadering meer risicovol gedrag van consumenten stimuleert. De belasting is immers hetzelfde, ongeacht het daadwerkelijk behaald rendement. Dit is een ongewenst effect. De geluiden gaan de richting op naar het differentieren van de belasting, afhankelijk of er gespaard of belegd wordt. Tot op heden is hier verder niets over vernomen.

Naar de rechter voor lagere belasting box 3

16 april 2014 - De Bond voor Belastingbetalers gaat samen met financieel adviesbureau Grant Thorton een proefproces inzetten om de vermogensrendementsheffing in box 3 te verlagen. Op dit moment is deze belasting 30% over een verondersteld rendement van 4% over het vermogen. Het veronderstelde rendement van 4% is te hoog aangezien een spaarrekening of kortlopend deposito momenteel maximaal zo'n 2% rente oplevert. De belastingdruk op het belaste vermogen is daarmee maar liefst 60%! En dit is onrechtvaardig.

Helaas lijkt de kans klein dat de rechtzaak tot een goede uitkomst leidt. De stelling van de rijksoverheid is dat de forfaitaire berekening over een periode van meerdere jaren correct uitwerkt en rechtvaardig is. Er is alleen een mogelijkheid tot verlaging als het zou gaan om een onvoorzien gevolg. Volgens diverse experts blijkt uit de wetsgeschiedenis van box 3 dat er in dit geval, namelijk jaren van lager rendement, er toch geen sprake is van een onvoorzien gevolg. We zullen naar verwachting dus teveel belasting moeten blijven betalen, hoe onrechtvaardig ook.

Tips voor voorkomen vermogensrendementsheffing 2014

23 december 2013 - Hoe kan je het betalen van belasting over je vermogen zoveel voorkomen of minimaliseren? Sinds enkele jaren wordt de vermogensrendementsheffing niet meer gemeten als gemiddelde van een kalenderjaar, maar geldt simpelweg 1 januari als peildatum. Als u dus iets wilt doen aan de belasting in 2014, dan dient u dit voor de peildatum van 1 januari a.s. te doen. Een aantal tips op een rij;

  • Koop auto of keuken voor 1 januari a.s., en niet erna. Zo verlaagt u uw vermogen tijdig.
  • Wilt u schenken? Dan geldt hiervoor hetzelfde verhaal. Als u schenkt, doe dit dan tegen het einde van het jaar. Zo kunt u nog het gehele jaar van rendement genieten, en voorkomt u dat u in het nieuwe jaar voor dit vermogen wordt aangeslagen.
  • Nog steeds mogelijk; groen beleggen. De fiscale voordelen zijn verlaagd, maar nog steeds geldt voor deze categorie een vrijstelling van de vermogensbelasting van maximaal 56.420 euro (112.840 euro voor partners).
  • Schulden, los deze ook voor 31 december a.s. af.
  • En als ze nog bestaan; spaarrekeningen in het buitenland kunt u beter nu opbiechten. Er geldt nog tot 1 juli 2014 een inkeerregeling, waarbij u geen boete krijgt.

Hoogte spaarbelasting heroverwegen

25 februari 2013 - Eindelijk komt er ook in de politiek discussie over de hoogte van de vermogensrendementsheffing. Een politieke partij, de SGP, vindt de spaardersbelasting te hoog; "Spaarders betalen nu 1,2 procent belasting over spaargeld dat uitkomt boven de heffingsvrije grens van euro 42.278 per gezin. Omdat de spaarrente voor vrije tegoeden is gedaald naar maximaal 2 procent en de inflatie momenteel 3 procent bedraagt, leveren spaarders daarmee tot 2,4 procent in."

Vermogensrendementsheffing in 2013 niet in strijd met art. 1 EP - TaxLive

Vermogensrendementsheffing in 2013 niet in strijd met art. 1 EP
TaxLive
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de vermogensrendementsheffing niet in strijd is met art. 1 EP. De wetgever is niet getreden buiten de hem toekomende ruime beoordelingsmarge, en een belastingdruk van 46,25% is niet buitensporig. Het vermogen van X ...

Bron: Google.nl Meer

Rijke Nederlanders verstoppen hun vermogen in gezamenlijk fonds - Volkskrant

Volkskrant

Rijke Nederlanders verstoppen hun vermogen in gezamenlijk fonds
Volkskrant
Dat kan veel schelen. Deelnemers aan een fonds betalen weliswaar 25 of 40 procent belasting, maar die wordt slechts geheven over de daadwerkelijk behaalde winst op hun vermogen. Dit in tegenstelling tot de omstreden vermogensrendementsheffing.
Zo betalen vermogenden minder belastingDasKapital (Registratie) (Blog)
'Rijken zetten in op fonds voor gemene rekening'Fondsnieuws.nl

alle 17 nieuwsartikelen »
Bron: Google.nl Meer

Familiebank? Lees ons stappenplan! - FiscAlert

Familiebank? Lees ons stappenplan!
FiscAlert
Natuurlijk betaalt u vermogensrendementsheffing over het uitgeleende geld, maar dat was ook al zo toen het geld nog op de spaarrekening stond. Een vordering is immers ook een vermogensbestandsdeel dat in box 3 wordt belast. Lijkt het u wel wat, zo'n ...

Bron: Google.nl Meer(C) 2010 - 2013 Vermogensrendementsheffing - vermogensbelasting op uw goeie geld - Over ons - Gebruiksvoorwaarden